Pyetje rreth ligjeratave, konfirmim të notës etj, mund të shkruani në këtë email. armand.krasniqi@uni-pr.edu

Home Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik

Rezultatet e provimit nga lënda: E Drejta Biznesore: Afati i janarit 2016

Departamentet

Kontabilitet

Banka financa dhe kontabilitet

Menaxhment dhe informatike

Ekonomiks

Marketing