Pyetje rreth ligjeratave, konfirmim të notës etj, mund të shkruani në këtë email. armand.krasniqi@uni-pr.edu

Home Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik

Programi i zgjeruar E drejta Biznesore 2015-2016

Shkurt per librin E drejta Biznesore