Pyetje rreth ligjeratave, konfirmim të notës etj, mund të shkruani në këtë email. armand.krasniqi@uni-pr.edu

Home Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik

Rezultatet e kolokviumit te pare ne lenden E drejta biznesore nderkombetare

Departamenti:

Marketng

Menaxhment dhe informatike


Rezultatet e provimit ne lenden e Drejta biznesore nderkombetare

Departamenti

Marketing

Menaxhment dhe informatike


Rezultatet e provimit ne lenden e Drejta biznesore

Departamenti

Ekonomiks

Marketing

Menaxhment dhe informatike

Kontabilitet

Banka financa dhe kontabilitet


Grupet e ushtrimeve për lëndën E drejta biznesore ndërkombëtare

Grupet e ushtrimeve për ditën e Hënë

Grupet e ushtrimeve për ditën e Martë

Grupet e ushtrimeve për ditën e Enjte


Syllabusi per lenden
E drejta biznesore nderkombetare  2014 - 2015