Pyetje rreth ligjeratave, konfirmim të notës etj, mund të shkruani në këtë email. armand.krasniqi@uni-pr.edu

Home Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik

Rezultatet e provimit ne lenden E drejta Biznesore - qershor  2016

Departamenti

Marketing

Menaxhment dhe informatike

Pa departament


Rezultatet e provimit ne lenden E drejta Biznesore - qershor  2016

Departamenti 

Ekonomiks 

Marketing 

Menaxhment dhe informatike

Banka, financa dhe kontabilitet

Kontabilitet