Pyetje rreth ligjeratave, konfirmim të notës etj, mund të shkruani në këtë email. armand.krasniqi@uni-pr.edu

Home Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik

Programi E drejta Biznesore Nderkombetare 2016-2017

Programi E drejta dhe etika bankare 2016-2017