Pyetje rreth ligjeratave, konfirmim të notës etj, mund të shkruani në këtë email. armand.krasniqi@uni-pr.edu

Home Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik

Rezultatet e provimit në lëndën E drejta në Biznes

Departamenti:

Banka financa dhe kontabilitet

Menaxhment dhe infromatikë

Kontabilitet

Ekonomiks

Marketing