Pyetje rreth ligjeratave, konfirmim të notës etj, mund të shkruani në këtë email. info@armandi.info

Home Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik

Grupet e ushtrimeve ne lenden E Drejta ne Biznes

E Hane Grupi  1 ora: 11:30 -12:15

E Hane Grupi  2 ora: 12:15 -13:00

E Hane Grupi 3 ora: 13:00 -13:45

E Hane Grupi 4 ora: 14:00 -14:45

E Hane Grupi  5 ora: 14:45 -15:30

Grupet e ushtrimeve diten e enjte

Grupet e ushtrimeve diten e premte


Rezultatet e provimit ne lenden E drejta biznesore - Fakulteti Ekonomik - Universiteti "Hasan Prishtina" Prishtine - tetor 2014

Departamentet

Ekonomiks

Marketing

Menaxhment dhe Informatike

Kontabilitet

Banka financa

Me indeks

Njoftim: Njoftohen studentet se konsultimet mbahen diten e marte, me dt. 28.10.2014, ora 10:30- 12:30 kati 8 kabineti nr.90. Notat ne index barten po ate dite ne ora 12:30.


Planprogrami mësimor - Syllabusi i detajuar për studentët - Lënda E drejta Biznesore - Fakulteti Ekonomik - Universiteti "Hasan Prishtina" Prishtinë