Pyetje rreth ligjeratave, konfirmim të notës etj, mund të shkruani në këtë email. armand.krasniqi@uni-pr.edu

Home Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik

Rezultatet e provimit ne lenden E drejta Biznesore - janar 2018

Banka financa dhe Kontabilitet 

Ekonomiks

Marketing

Menaxhment dhe informatik

Kontabilitet