Pyetje rreth ligjeratave, konfirmim të notës etj, mund të shkruani në këtë email. info@armandi.info

Home Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik

Rezultatet e kolokviumit te dyte ne lenden E drejta biznesore - Fakulteti ekonomik - Universiteti " Hasan Prishtina " Prishtine

Departamenti

Banka financa dhe kontabilitet

Marketing

Menaxhment dhe informatike

Ekonomiks

Kontabilitet