Pyetje rreth ligjeratave, konfirmim të notës etj, mund të shkruani në këtë email. armand.krasniqi@uni-pr.edu

Home Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik

Rezultatet e kolokviumit te mbajtur me dt.  16.01.2015 ne lenden E drejta biznesore -  Fakulteti Ekonomik - Universiteti " Hasan Prishtina " Prishtine

Departamenti

Menaxhment dhe informatike

Marketing

Banka financa dhe kontabilitet

Ekonomiks

 

Kontabilitet


Rezultatet e kolokviumit te pare dhe te dyte ne lenden E drejta biznesore -  Fakulteti Ekonomik - Universiteti " Hasan Prishtina " Prishtine

Departamenti

Menaxhment dhe informatike

Marketing

 


Rezultatet ne lenden E drejta biznesore - Fakulteti ekonomik - Universiteti " Hasan Prishtina " Prishtine

Departamenti

Banka financa dhe kontabilitet

Ekonomiks

Kontabilitet