Pyetje rreth ligjeratave, konfirmim të notës etj, mund të shkruani në këtë email. armand.krasniqi@uni-pr.edu

Home Rreth meje

Emri:  Armand
Mbiemri:  Krasniqi
Datëlindja: 02.08.1968
Vendlindja:  Pejë
Vendbanimi:  Pejë
Statusi familjar: I martuar, baba i dy fëmijëve
Thirrja shkencore: Doktor i shkencave juridike (në vitin 2007)
Thirrja akademike: Profesor asistent (në vitin 2008)
Punësimi:  Pedagog në Fakultetin Ekonomik në UP
I angazhuar:  Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit (FSHAB) në Pejë dhe Universitetin “ILIRIA” – Dega në Pejë
Aktualisht: Dekan në FSHAB – Pejë

Përvoja tjera të punës:

 

1. Këshilltar Politik i Hajredin Kuçit  zv. Kryeministrit  në Qeverinë e Republikës së Kosovës periudha kohore janar 2008 – dhjetor 2009  (vijon  si i jashtëm)
2. Ligjërues në Universitetin AAB (në përudhen 2004 – 2007);
3.  Këshilltar juridik i ndërmarrjes amerikane në Kosovë Triangle General Contractors INC;
4.  Avokat (i licencuar nga shtatori i vitit 2003)

Veprimtaria shkencore;

 

1.  Libra universitar - 2
2.  Ligjërata të autorizuara – 2
3.  Pjesëmarrje në konferenca shkencore vendore – 5
4.  Pjesëmarrje në konferenca shkencore ndërkombëtare – 7
5.  Artikuj të botuar në revista shkencore vendore – 6
6.  Artikuj të botuar  në revistat shkencore ndërkombëtare – 11
7.  Shumë artikuj dhe kumtesa në revista shkencore dhe publicistike në vend dhe jashtë